Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng tổ chức Hội thảo Quốc tế GLoCALL năm 2019 với chủ đề “Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học ngoại ngữ”, cụ thể như sau:
 
1. Thời gian và địa điểm tổ chức:
- Thời gian: Ngày 8, 9 và 10 tháng 8 năm 2019
-  Địa điểm: Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng. 131 Lương Nhữ Hộc, Quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.
 
2. Nội dung Hội thảo: Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học ngoại ngữ.
 
3. Thời hạn đăng ký và nộp báo cáo toàn văn:
 
10/6/2019
Hạn cuối nhận đăng ký tham dự và báo cáo tại Hội thảo (đối với báo cáo viên)
(Mẫu đăng ký tham dự đính kèm theo thông báo hoặc đăng ký trực tiếp theo đường link: http://glocall2019.ufl.udn.vn)
15/7/2019
Hạn cuối nhận đăng ký tham dự (không có báo cáo) tại Hội thảo
14/6/2019
Thông báo Chương trình Hội thảo
30/6/2019
Hạn cuối nhận Báo cáo toàn văn website chính thức của GLoCALL năm 2019 của ĐHNN - ĐHĐN : http://glocall2019.ufl.udn.vn
(Xem hướng dẫn trình bày báo cáo toàn văn tại địa chỉ website trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng: http://ufl.udn.vn/glocall2019)
7/8/2019
Hạn cuối nhận đăng ký tham dự chính thức
7/8/2019
Hạn cuối nhận bài Báo cáo thuyết trình trực tuyến qua website
8/8/2019
Workshop
9-10/8/2019
Hội thảo
 
Lưu ý với các tác giả: Tác giả được xét duyệt toàn văn báo cáo phải tham dự và báo cáo tại Hội thảo thì mới được nhận kỷ yếu Hội thảo.
- Hình thức trình bày bài viết: http://ufl.udn.vn/glocall2019
- Hình thức trình bày báo cáo tại Hội thảo: Báo cáo trình bày tại GLoCALL 2019 có thể ở các dạng: 
+ Thuyết trình (Oral Presentations)
+ Trình bày Poster (Poster Presentations)
+ Thuyết trình trực tuyến (Virtual Presentations)
 
4. Lệ phí tham dự Hội thảo:
TT
Kinh phí hội thảo
Mức kinh phí (đvt: đồng/người)
  1.  
Phí Kỷ yếu
250.000
  1.  
Phí tham dự Hội thảo
800.000
  1.  
Phí duyệt đăng kỷ yếu và tham dự Hội thảo (đối với báo cáo viên)
BCV ngoài
- Trước 15/7/2019: 1.200.000
- Trước 08/8/2019: 1.500.000
BCV ĐHNN-ĐH Huế và ĐHNN-ĐHQG Hà Nội
1.200.000
 
- Chúng tôi sẽ chỉ tiến hành thẩm định và biên tập bài sau khi nhận được kinh phí chuyển khoản.
Lệ phí Hội thảo xin gửi trực tiếp về Phòng Kế hoạch – Tài chính, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng hoặc chuyển khoản theo thông tin:
Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
Số Tài khoản: 2009201001192 Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam, Chi nhánh Chợ mới, TP Đà Nẵng.
(Khi chuyển khoản ghi rõ nội dung chuyển khoản theo định dạng: “Họ, tên đệm viết tắt + Tên – GLoCALL2019”. Ví dụ: NTMTAM - GLoCALL2019)
Đại biểu được chính thức xác nhận đăng ký tham dự Hội thảo sau khi đã gửi lệ phí Hội thảo theo quy định trên.
 
Mọi chi tiết xin liên hệ Ban tổ chức Hội thảo thông qua phòng Khoa học & Hợp tác Quốc tế Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng.
Địa chỉ liên hệ:
Phòng Khoa học & Hợp tác Quốc tế
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
131 Lương Nhữ Hộc, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng.
ĐT: 02363. 699 340 – Fax: 02363. 699 338
Email: oric@ufl.udn.vn
Thông báo này được đăng tải trên website của Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng: http://ufl.udn.vn/glocall2019